فیلم آموزشی از فصل Memory از کلاس يازدهم انسانى از مباحث گرامر - حروف اضافه صفات و افعال adjectice/verb +preposition , گرامر - افعال دو کلمه ای two words verbs , واژگان , درک مطلب ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل Memory از گروه يازدهم انسانى