• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل معادله درجه ی دوم از کلاس یازدهم انسانى از مباحث رسم تابع درجه دوم و نکات سهمی ها , معادلات کسری , حل معادله درجه دوم/خاصیت ریشه زوج/مربع کامل کردن/حالت کلی , معادلات رادیکالی , کاربردهای معادلات درجه دوم , تابع درجه دوم ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل معادله درجه ی دوم از گروه یازدهم انسانى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث