• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تاریخ جهان در معاصر از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جديد , تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید , تحولات سياسي اروپا در قرون جديد , جنگ جهاني اول , اروپا و آمريكا در قرن نوزدهم ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تاریخ جهان در معاصر از گروه يازدهم علوم انسانى


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث