• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل هویت و فرهنگ از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث درس یازدهم: هویت ایرانی , درس دهم: از خود بیگانگی فرهنگی , درس نهم: تحولات هویتی فرهنگی , درس هشتم: تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی , درس هفتم: بازتولید هویت اجتماعی , درس ششم: هویت فردی و اجتماعی , درس پنجم: هویت ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل هویت و فرهنگ از گروه يازدهم علوم انسانى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث