• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل علم المعانی از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد - البلاغة 1 «علم المعانی» ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل علم المعانی از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث