• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اسالیب الجمله از کلاس یازدهم انسانى از مباحث قواعد - اسالیب الجملة «التعجب، المدح و الذم» ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اسالیب الجمله از گروه یازدهم انسانى


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید