• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث استوكیومتری واكنش و درصد خلوص مواد , انواع واكنش‌های شیمیایی , واكنش‌دهنده‌ی محدود كننده و بازده‌ درصدی , موازنه و معادله‌ی شیمیایی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث