• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل میدان مغناطیسی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث میدان حاصل از سیملوله و پیچه , میدان مغناطیسی , دو سیم راست موازی و حامل جریان , نیروی وارد بر سیم در میدان مغناطیسی , نیروی وارد بر ذره باردار , آثار مغناطیسی ناشی از جریان الكتریكی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل میدان مغناطیسی از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث