• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل القای الکترومغناطیسی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث انرژی ذخیره شده در القاگر , شار مغناطیسی , جریان متناوب , خودالقایی , قانون لنز و تعیین جهت نیروی محركه‌ی خودالقایی , قانون القای الكترومغناطیسی فارادی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل القای الکترومغناطیسی از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث