• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب از کلاس يازدهم رياضي از مباحث قانون لنز , القاگرها , قانون القاي الكترومغناطيسي فاراده , پديده ي القاي الكترومغناطيسي , جريان متناوب ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث