• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از کلاس يازدهم رياضي از مباحث جريان الكتريكي , مقاومت الكتريكي و قانون اهم , توان در مدارهاي الكتريكي , نيروي محركه ي الكتريكي و مدارها , مدارهاي تك حلقه اي و افت پتانسيل در مقاومت , تركيب مقاومت ها , عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي , کل فصل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید