• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب از کلاس يازدهم رياضي از مباحث جريان متناوب , القاگرها , پديده ي القاي الكترومغناطيسي , قانون لنز , قانون القاي الكترومغناطيسي فاراده ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث