• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم رياضي از مباحث انرژی پتانسیل الکتریکی , خازن , میدان الکتریکی و خطوط میدان , ميدان الكتريكي در داخل رساناها , قانون كولن , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم رياضي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث