• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث کل فصل , سازه های یخی، زیبا و سخت اما زودگداز , سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار , گرافن، گونه ای به ضخامت یک اتم , چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه دوازدهم رياضي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث