• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث درس اول:اکسترمم های یک تابع وتوابع صعودی ونزولی , درس سوم:رسم نمودارتابع , درس دوم:جهت تقعرنموداریک تابع ونقطه عطف آن ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث