• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل حرکت نوسانی از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث معادلات سرعت وشتاب در حرکت هماهنگ ساده , معادله حرکت هماهنگ ساده , کل فصل , تشدید , نوسانات آونگ ساده , انرژی مکانیکی نوسانگر(جرم و فنر) , انرژی نوسانگر , مقایسه‌ی دو حركت نوسانی ساده ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حرکت نوسانی از گروه دوازدهم رياضي


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث