فیلم درسی از فصل حرکت نوسانی از کلاس چهارم ریاضی از مباحث معادلات سرعت وشتاب در حرکت هماهنگ ساده , معادله حرکت هماهنگ ساده , کل فصل , تشدید , نوسانات آونگ ساده , انرژی مکانیکی نوسانگر(جرم و فنر) , انرژی نوسانگر , مقایسه‌ی دو حركت نوسانی ساده ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حرکت نوسانی از گروه چهارم ریاضی