• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل انتگرال از کلاس چهارم ریاضی از مباحث قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال , مساحت به عنوان حد مجموع , انتگرال معین , ویژگی های انتگرال معین , مساله مساحت ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل انتگرال از گروه چهارم ریاضی


  • خلاصه درس ها

  • مدرسان این مبحث