• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل دنباله ها از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث همگرایی دنباله ها , انواع دنباله ها , دنباله های عددی , اصل موضوع تمامیت , جبر دنباله ها , دنباله های واگرا به بی نهایت , یک دنباله مهم/لگاریتم طبیعی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دنباله ها از گروه دوازدهم رياضي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید