• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل انتگرال از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال , مساحت به عنوان حد مجموع , انتگرال معین , ویژگی های انتگرال معین , مساله مساحت ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل انتگرال از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید