• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل برنامه‌ای برای فردا از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث سوالات متن , سوالات آیات ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل برنامه‌ای برای فردا از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث