• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل فیزیک حالت جامد و ساختار هسته از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث ساختار هسته‌ی اتم , برخی از ویژگی های نیم رسانا , نیم‌عمر , رادیواكتیویته یا پرتوزایی , انرژی هسته‌ای , آلایش نیم رسانا , نظریه نواری جسم جامد(ترازهای انرژی) ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل فیزیک حالت جامد و ساختار هسته از گروه دوازدهم رياضي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث