رتبه بندی دانشگاه های ایران بازگشت

بابک عبدل زاده فخر ,
بازدید : 8875
دانلود فیلم
در این فیلم کوتاه به توضیحی در مورد رتبه بندی دانشگاه های ایران می پردازیم .