پایین بودن تعداد گلبول های سفید خون به چه معناست؟

گلبول های سفید نقش مبارزه با میکروب ها و باکتری ها را دارند. ولی کم بودن آن ها در بدن نشانه چیست؟ این ویدئو را از دست ندهید