چگونه از قند خون و تری گلیسرید بعد از وعده های غذایی جلوگیری کنیم؟

فند خون و تری گلیسرید دو ماده مضر برای بدن هستند. ولی چگونه می توان از آن ها جلوگیری کرد؟