جست و جو در اینترنت چگونه کار می کند؟

در اینترنت چگونه می‌توان جست‌وجو کرد؟ و این جست‌وجو چگونه کار می‌کند؟