چه چیزی یک کامپیوتر را به عنوان یک محاسبه‌گر تبدیل می کند؟

چه چیزی کامپیوتر را به یک ماشین محاسبه تبدیل کرده است؟ در این ویدئو جواب این سوال را دریافت می کنید
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید