تسونامی

تسونامی چیست؟ شاید شما هم نامی از این پدیده طبیعی شنیده باشید. این ویدئو را از دست ندهید