کدوحلوایی مخصوص هالووین

کدوحلوایی مخصوص هالویین چه ویژگی هایی دارد؟ این کدو از کجا آمده است؟ این ویدئو تاریخچه‌ی آن را بررسی می کند.