خواب زمستانی

چرا بعضی از حیوانات به خواب زمستانی می‌شوند؟ علت این خواب زمستانی چیست؟ در این ویدئو در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید