استخوان ها

استخوان‌ها چه ساختاری دارند؟ از چه موادی تشکیل شده اند؟ این ویدئو به زبان ساده و مناسب کودکان آن را توضیح می دهد.
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید