این ذره پارامتر تقارن زمان را نقض می کند

شاید برای شما مفاهیمی همچون زمان و حرکت ذرات ساده باشد ولی اگر ذره ای این قانون را نقض کند چه؟ این ویدئو را از دست ندهید
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی