ایجاد معامله قرارداد و قانونی

یک معامله قرارداد چگونه طراحی می شود و چه ویژگی هایی دارد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید