ابزار روانشناسی اعتماد به نفس بیش از حد

این ویدئو به بررسی ابزار روانشناسی اعتماد به نفس بیش از حد و مشکلات و فرصت های آن می پردازد