به دست آوردن دانش سمت دیگر مذاکرات

این ویدئو به دانش مورد نیاز سمت دیگر مذاکره و کسب آن اهمیت می دهد و آن را بررسی می کند
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید