آشنایی با مایا وینستاک

در این دوره با یکی از افراد تهیه کننده دوره مایا وینستاک آشنا می شوید
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید