آب مایعی شگفت انگیز

تاکنون در مورد آب اندیشیده اید؟این ماده حیاتی که انسان بدون آن بعد مدتی کوتاه جان خودش را از دست می دهد. در این ویدئو اطلاعات بیشتری در مورد آب ارائه می‌شود