چه کسانی باید از این دوره استفاده کنند؟(قسمت2)

در این قسمت به معرفی کسانی که نیازمند استفاده از این دوره هستند می پردازد. بهتر است قبل از شروع دوره حتما نگاهی به آن بیاندازید تا مطمئن شوید دوره مناسب شما است