چه اتفاقی می افتد هنگامی که شما مو را قورت می دهید؟

تاحالا شده توی غذای شما مو باشه و آن را بخورید؟ به نظرتون چه اتفاقی رخ می دهد ؟ این ویدئو به این موضوع پرداخته است.