چرا معده‌ی شما ایجاد سر و صدا می کند؟

احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده است که معده‌یتان صدای زیادی از خودش تولید کند.این صدای معده برای چیست؟