چرا چشمان من در عکس به رنگ قرمز تبدیل می‌شود؟

در بعضی از دوربین های دیجیتال هنگامی که عکس می گیرید چشمان شما به رنگ قرمز دیده می شوند. ولی علت این پدیده چیست؟ با دیدن این ویدئو به جواب سوالتان می رسید