چرا رنگ برگ درختان تغییر می کند و می‌ریزد

پاییز از فصل‌های زیباست.برگ های درختان به رنگ های متفاوتی دیده می شوند.ولی علت تغییر رنگ برگ درختان چیست؟ این ویدئو را از دست ندهید
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید