چرا فلامینگوها بر روی یک پای خود می ایستند؟

فلامینگوها در بسیاری از اوقات بر روی یک پای خود می ایستند.ولی علت آن چیست؟ این ویدئو را از دست ندهید