شب کوری به چه معنی است؟

خیلی از افراد در شب بینایی خودشان را تا حد زیادی از دست می دهند.ولی این بیماری واقعا چیست و چه دلایلی دارد؟ این ویدئو را از دست ندهید