آیا دست خشک‌کن ها بهداشتی هستند؟

تاکنون شده با دست‌خشک‌کن هایی که با هوای گرم این کار را انجام می دهند دست خود را خشک کنید؟آیا این دستگاه‌ها بهداشتی هستند؟ در این ویدئو می توانید جواب سوال خود را به دست بیاورید