چرا گوشت قرمز به رنگ قرمز است؟

گوشت قرمز به رنگ قرمز است!! ولی علت این قرمزی چیست؟ نوع گوشت قرمز با گوشت سفید مانند مرغ چه تفاوتی دارد؟
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی