خمیردندان خنثی ساز چگونه کار می کند؟

خمیردندان ها خاصیت خنثی‌کنندگی دارند. این خاصیت خنثی‌کنندگی چگونه به دست می آید.در این ویدئو جواب این سواد داده شده است