چرا گوجه جزو میوه ها است و توت فرنگی جزو توت ها نیست؟

میوه ها و سیزیجات و دسته بندی آن ها بر چه اساسی است؟ چرا گوجه میوه است و توتفرنگی جزو توت ها نیست؟جواب این سوالات جذاب را در بالا ببینید
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی