چرا ما نقطه‌ی کور داریم؟

انسان ها نقاط کوری دارند ولی چرا ما این نقاط کور را داریم؟ علت آن در ویدئوی بالا توضیح داده می شود
چی بگیر ، راهنمای خرید دوربین عکاسی