زخم چیست؟

احتمالا تاکنون بدن شما زخمی شده است و دیده اید که چگونه در محل بریدگی زخم ایجاد شده است.این ویدئو به دلیل تشکیل زخم و ماهیت آن می پردازد